Νέα σελίδα

Αναφέρει legales

Ξενοδοχείο SARL BELTESS LA VILLA

Immatriculé au RCS Bayonne με αριθμό 820952133
Siret: 82095213300016
APE: 5510Z

Διεύθυνση: 12 CHEMIN DE JACQUETTE 64100 BAYONNE
Mail hotel.lavilla64@orange.fr
Τηλ. : 05 59 03 01 20